Useful Phones

Public Order

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
POLICE DEPARTMENT ARGOSTOLI I. Metaxa 52, Argostoli \r\n
+30 26710 22300
\r\n
POLICE DEPARTMENT LIXOURI Lixouri +30 26710 91207
POLICE DEPARTMENT SAMI Sami +30 26740 22100
POLICE DEPARTMENT POROS Poros +30 26740 72210
POLICE DEPARTMENT FISKARDO Fiskardo +30 26740 41460
POLICE DEPARTMENT SKALA Skala +30 26740 83100
AIRPORT POLICE Minies, Airport +30 26710 41000
TRAFFIC POLICE Argostoli +30 26710 23226
TOURIST POLICE Argostoli +30 26710 22815
FIRE DEPARTMENT ARGOSTOLI Iglesi Themistokleous, Argostoli +30 26710 23464
FIRE DEPARTMENT LIXOURI Lixouri +30 26710 94199
FIRE DEPARTMENT SAMI Sami +30 26740 23199
FIRE DEPARTMENT AIRPORT Minies, Airport +30 26710 41820
\r\n
\r\n

Health Care Phones

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
GENERAL HOSPITAL Souidias st., Argostoli \r\n
+30 26710 24641
\r\n
Emergency Care: +30 26710 166
\r\n
MATZAVINATEIO HOSPITAL S. Tipaldou 1, Lixouri +30 26710 91194
HEALTH CENTER Sami +30 26743 60000
FIRST AID STATION Sami +30 26740 22222
\r\n
\r\n

Bank Branches Networks

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
PIRAEUS BANK Leoforos Tritsi Antoni 110 & Vergoti Rokkou, Argostoli +30 26710 27850
PIRAEUS BANK Platia Romanou 4, Argostoli +30 26710 22303
PIRAEUS BANK Rizospaston & Antiohou Evaggelatou, Lixouri +30 26710 94450
     
ALPHA BANK Tritsi Antoni 59 & Choida Andrea, Argostoli +30 26710 25181
ALPHA BANK Platias Ethnikis Antistaseos 1, Lixouri +30 26710 29564
ALPHA BANK Papagou 6, Poros +30 26740 72751
     
NATIONAL BANK (ETE) Sitemporon 14, Argostoli +30 26710 87501
NATIONAL BANK (ETE) Leoforos Tritsi 113, Argostoli +30 26710 38901
  Rizospaston 24, Lixouri +30 26710 94431
     
BANK OF GREECE 17 Momferatou Iosif, Argostoli +30 26710 22280
     
EUROBANK ERGASIAS Tritsi Antoni 41 & Sotiros 1, Argostoli +30 26710 27163